Termeni si conditii / Privacy Policy

Termeni si conditii

1. Termeni
Prin accesarea acestui site web, sunteti de acord cu Termenii și condițiile de utilizare, cu toate legile și reglementările aplicabile, și sunteti de acord că sunteți responsabil cu respectarea oricarei legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni, vă sunt interzise utilizarea sau accesarea acestui site. Materialele continute in acest site sunt protejate prin dreptul mărcilor, drepturi de autor.
2. Licența de utilizare
a. Permisiunea este acordată pentru a descărca o copie a materialelor (informații sau software) pe site-ul web divastudios.ro, numai pentru folosinta personala, vizualizare, non-comercial. Aceasta este acordarea unei licențe, nu un transfer de titlu, si sub aceasta licenta nu puteti:
i. modifica sau interpreta materiale;
ii. utiliza materialele pentru orice scop comercial, sau pentru orice afișaj public (comercial sau non-comercial);
iii. încerca să separati sau sa modificati orice material sau software de pe site-ul web divastudios.ro;
iv. elimina orice drept de autor sau alte drepturi de proprietate din materialele prezente; sau
v. transfera materialele catre o alta persoana sau a crea o "oglinda" a materialelor pe orice server.
b. Aceasta licenta se va termina automat daca încalcati oricare dintre aceste restrictii si poate fi reziliat de catre divastudios.ro în orice moment. Dupa terminarea vizualizarii acestor materiale sau la încetarea acestei licente, trebuie sa distrugeti orice materiale descărcate, aflate în posesia dumneavoastra, în format electronic sau tiparit.
3. Disclaimer
a. Materialele de pe site-ul web divastudios.ro sunt furnizate "ca atare" si garantate. Mai mult, divastudios.ro nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la exactitatea, rezultatele probabile, sau fiabilitatea unei terte utilizari a materialelor de pe site-ul său web sau altfel, cu privire la astfel de materiale aflate pe orice site-uri legate la acest site.
4. Limitari
In nici un caz divastudios.ro sau afiliatii săi nu vor fi raspunzatori pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau profit, sau cauzate de întreruperea de afaceri) care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe site-ul divastudios.ro, chiar dacă divastudios.ro sau un reprezentant autorizat divastudios.ro a fost notificat oral sau în scris cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite, sau limitări de răspundere indirecte sau accidentale, aceste limitari nu se pot aplica pentru tine.
5. Revizuiri și Erata
divastudios.ro GARANTEAZA că oricare din materialele de pe site-ul său sunt corecte, complete si actuale. Totusi materialele care apar pe site-ul web divastudios.ro, ar putea include erori tehnice, tipografice, sau fotografice. divastudios.ro poate face schimbari in materialele continute pe site-ul său, în orice moment, fără notificare. divastudios.ro, cu toate acestea, face un angajament de a actualiza materialele.
6. Link-uri
divastudios.ro nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul său și nu este responsabil pentru continutul acestor site-uri. Includerea oricărei legături nu implică aprobarea de către divastudios.ro a acestor site-urilor.
7. Modificări Termeni si conditii
divastudios.ro poate revizui acești termeni de utilizare pentru site-ul său, în orice moment, fără notificare. Prin utilizarea acestui site web sunteti de acord cu versiunea curentă a acestor Termeni și Condiții de utilizare.
8. Legea în vigoare
Orice cereri cu privire la site-ul web divastudios.ro vor fi guvernate de legile statului Romania, fără legătură cu conflictul prevederilor legale.

Politica de Confidentialitate

Intimitatea ta este foarte importanta pentru noi. În consecință, ne-am dezvoltat această politică pentru ca să înțelegeți cum vom colecta, folosi, comunica și dezvălui și face uz de informații cu caracter personal. Următoarele descrie politica noastră de confidențialitate.
• Înainte sau la momentul de colectare a informațiilor personale, vom identifica scopul pentru care informațiile sunt colectate.
• Vom colecta și ne vom folosi de informații cu caracter personal numai cu obiectivul de a satisface aceste scopuri specificate de noi și/sau în alte scopuri compatibile, dacă nu vom obține consimțământul persoanei în cauză sau conform legislației în vigoare.
• Vom păstra doar informații cu caracter personal, atâta timp cât este necesar pentru realizarea acestor scopuri.
• Vom colecta informații personale prin mijloace legale și corecte și, după caz, cu cunoștința sau acordul persoanei în cauză.
• Datele cu caracter personal trebuie să fie relevante pentru scopurile pentru care urmează să fie utilizat, și, în măsura în care este necesar. În acest scop, ar trebui să fie corecte, complete, și actuale.
• Vom proteja informațiile personale cu garanții de securitate rezonabile împotriva pierderii sau furtului, precum și accesul neautorizat, divulgarea, copierea, utilizarea sau modificarea.
• Ne-am angajat să ne conducem afacerea în conformitate cu aceste principii, în scopul de a asigura confidențialitatea informațiilor cu caracter personal.